valley of imagination__

Valley of Architectural Imagination

collage : gizem güllü, başak aka

Topics

News

Kolokyum & Sergi Açılışı

Istanbul Boğazı'nda Dalyanların Yeniden Hayali

22-23 Güz Dönemi Mimari Tasarım Stüdyoları

Kazananların Ilanı

Jüri raporu ve kazanan projeler yayınlandı.

Colloqium & Exhibition Opening

Reimagining Dalyans of Istanbul

Architectural Design Studios 22-23 Fall Semester

Winners Announcement

Awarded projects and the jury evaluation report published.

'Reimagining Dalyans of Istanbul'
Competition booklet has been published!

Dalyanların Yeniden Hayali_.jpg

Studio

1/41
'The Life' Research Center
Sümeyye Celep [Arch.Project 6]